Pliki do pobrania
Dla pacjentów
1.
Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową
2.
Skala oceny świadczeniobiorcy Barthel
3.
Skierowanie do rehabilitacji domowej
Podstawy prawne
1.
STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.doc
2.
USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.pdf
Dla pracowników
1.
Oświadczenie podatkowe 2024