01

Kształcenie Podyplomowe
Pielęgniarek i Położnych

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisu na specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa internistycznego i chirurgicznego - planowana data rozpoczęcia 22.10.2022!
02

Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa Domowa

Oferujemy długoterminową opiekę pielęgniarską w domu
03

Rehabilitacja Domowa

Zajmujemy się realizacją świadczeń fizjoterapii w domu pacjenta
oferujemy
Usługi naszej firmy
01
Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa Domowa
Dla osób trwale unieruchomionych ze znacznymi schorzeniami przewlekłymi
więcej
02
Rehabilitacja
domowa
Przeznaczona dla osób o znacznym ograniczeniu funkcji ruchowych
więcej
03
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Dla pielęgniarek i położnych chcących uzyskać wiedzę w ramach specjalizacji i kursów
więcej
nasza firma

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa istnieje od października 2004 roku.

Od stycznia 2005 roku świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z NFZ. Od stycznia 2007 roku firma nosi nazwę: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED Zofia Stojak. Zakład ma duże doświadczenie w zakresie leczenia i opieki nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi.

baza wiedzy
Najczęściej zadawane pytania

Nie. Świadczenia udzielane w NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak są realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i są bezpłatne. Do realizacji niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do zarejestrowania pacjenta do rehabilitacji domowej konieczne jest skierowanie do zespołu rehabilitacji domowej. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej niezbędne jest skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową i skala oceny świadczeniobiorcy (skala Barthel). Jeżeli pacjent jest uprawniony do szybszej realizacji świadczenia np. dzięki orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby represjonowanej/kombatanckiej itp., to należy okazać dokumenty poświadczające te uprawnienia podczas rejestracji. Warto dodatkowo przynieść kartę informacyjną z pobytu w szpitalu (jeżeli pacjent przebywał w ostatnim roku). Wzory dokumentów potrzebne do rejestracji można pobrać przechodząc do zakładki „Pliki do pobrania”.

Rejestracji dokonuje osoba spokrewniona lub opiekun pacjenta w siedzibie firmy. Świadczenia wykonywane są w domu pacjenta.