28/09/20
Zaufaj nam i powierz opiekę doświadczonym pielęgniarkom

Od wielu lat zapewniamy Pielęgniarską Opiekę Długoterminową w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Profesjonalne opieka w ramach świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej polega na wykonywaniu procedur medycznych u osób obłożnie chorych np. leczenie ran, odleżyn.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, do którego dołaczyć należy kartę oceny pacjenta.

Należy pamiętać, że rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci kwalifikujący się do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminowa to osoby, które uzyskały w skali Barthel poniżej 40 pkt (od 0 do 40), oraz nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Skala Barthel określa w jakich czynnościach pacjent nie jest samodzielny i na ile potrzebuje pomocy innych w czynnościach dnia codziennego.

Aby skorzystać ze świadczeń należy zarejestrować skierowanie do objęcia opieką pielęgniarską długoterminową domową oraz skalę oceny świadczeniobiorcy (tzw. skala Barthel). Dokumenty do pobrania w zakładce: Pliki do pobrania.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub w siedzibie firmy.